Medlemsskap

För att underlätta administrationen önskar vi att alla befintliga medlemmar summerar ihop medlemsavgif + eventuell förbundsavgift och betalar in summan under februari månad varje år. Nya medlemmar får gärna kontakta oss, kontaktuppgifter finns på startsidan! 


Medlemsskap Gagnefs Flygklubb:

Senior > 25 år     350 kr/år 

Junior < 18 år     200 kr/år

Familj                  350 kr/år     (Boende på samma adress)     Medlemsskap SMFF:

Senior > 25 år     145 kr/år

Junior < 25 år     100 kr/år

Familj                   175 kr/år     (Boende på samma adress)Medlemssakp SSF:

Senior > 25 år     1250 kr/år

Junior < 25 år     600 kr/år

 


Avgifterna betalas till bankgiro 5854-7126, glöm inte ange Namn på inbetalningen!   
Kom och flyg med oss!